Publicerat den 06 jan 2020

Olika typer av världsindex och hur de ska tolkas - En kort översikt

Indexet visar vad du jämför dig mot

Det är viktigt att veta vilket index som dina fonder avser följa. Det har en stor inverkan på riskspridningen på portföljen och som tur är så är det lätt att ta reda på eftersom det står angivet i fondfaktabladet. Generellt gäller för varje enskild tillgång att desto smalare index (minskad spridning över marknader, sektorer mm) desto högre risk. Kom ihåg att risk är ett mått på variationen runt ett medelvärde och att högre risk även kan vara något positivt i ekonomivärlden.

Olika sorters index

Det finns väldigt många olika sorters index och det här bara är ett utdrag som jag tror är användbart för en indexfondinvesterare. Om du saknar något så lämna gärna en kommentar så kan jag komplettera listan. Så här kan det stå i ett fondfaktablad tex,

 • MSCI World Index
 • MSCI World Net Total Return
 • MSCI World, net return
 • MSCI World Small Cap Index
 • MSCI ACWI NR USD
 • MSCI ACWI Socially Responsible Index
 • Solactive ISS ESG Screened Global Markets Index

Det är inte lätt att förstå hur namnet på ett index speglar de underliggande tillgångarna – särskilt inte med tanke på indexnamnen verkar kunna variera lite godtyckligt. Därför kan det vara bra att få en grundläggande förståelse i vad några av de vanligaste och största indexen heter och hur vi lär oss tolka vad namnen betyder.  

MSCI, Solactive och andra företag bygger index

Det finns företag som har som affärsmodell att bygga och sälja index. Index är tänkt att vara ett genomsnitt av den kombination av tillgångar och marknader som index avser representera. Den första delen i indexnamnet anger som regel vilket företag som utfärdar indexet, tex MSCI eller Solactive.

Fondförvaltare väljer ett index som de anser vara representativt för de tillgångar som de tänker investera i – något som de mäter sig mot.  Vi kan betrakta det som en typ av standardisering. Det är praktiskt för oss som konsumenter eftersom vi då kan jämföra olika produkter (tex fonder) mot samma benchmark.

Förkortningar & beskrivningar

Resten av namnet anger ofta bland annat marknader, ansvarstagande och om indexet inkluderar återinvesterade utdelningar mm. 

Så här ser marknadsindelningen ut för MSCI index,

Världsmarknaden delas in i utvecklade ekonomier och tillväxtmarknader

ACWI index står för All Country World Index och inkluderar både utvecklade ekonomier och tillväxtmarknader som tillsammans utgör världsekonomins två ben – Developed markets (utvecklade ekonomier) och Emerging markets (tillväxtekonomier). Den utvecklade marknaden står för en större del av totalen. Båda benen kan sedan delas in i större regioner som tex kontinenter (fötter) och därefter länder (tår). Se förklaring i bilden nedan,

Utvecklade ekonomier i rosa och tillväxtmarknader i blått. Se det här mer som en indikering för skillnader kan förekomma mellan olika index.

Jag tycker att illustrationen tydliggör hur smalt det är att välja att investera i Sverige. Sverige är i bästa fall en ekonomisk tånagel i anatomiexemplet ovan och därför också associerat med högre investeringsrisk. Den svenska börsen påverkas extremt mycket av utvecklingen i andra utvecklade ekonomier (särskilt USA) men utbytet är inte alltid ömsesidigt. Det gör att utvecklingen på den svenska börsen kan vara svår att förutsäga på kort till medellång sikt.

Underliggande tillgångar

I vårat exempel så pratar vi i princip bara om aktier. Aktier är ägarandelar av företag och därför är det intressant att veta vilken typ av företag som fonden investerar i. 

Storlek på företag anges av micro-, small-, mid-, och large cap. Ordet “Cap” står för capitalization och betyder i princip bolagsvärdering. Det är intressant eftersom stora företag förväntas ha en långsammare men stabilare utveckling medan små företags marknadsvärden kan gå snabbt upp och snabbt ned. Med andra ord är det ett sätt att få reda på risknivån. Investopedia kvantifierar begreppen,

 • Large cap – Företag med en värdering på 10 miljarder USD eller mer.
 • Mid cap – 2 till 10 miljarder USD
 • Small cap – 300 miljoner USD till 2 miljarder USD
 • Micro cap – 50 till 300 miljoner USD.

Bara för att företaget är “litet” så innebär det med andra ord inte att det håller till i din grannes garage utan värderingen kan variera mellan 300 miljoner USD och 2 miljarder USD.

World Index innebär oftast att företagen är mid- och large cap, dvs medelstora och stora företag. Små företag lyfts ofta fram separat som small cap och väldigt små företag som micro cap. Ett exempel är MSCI World Small Cap Index.

Hur avkastningen mäts

Total Return (TR) – Avkastningen på en aktie är summan av prisutvecklingen och av utdelningen. Totalavkastningen (total return) inkluderar båda.

 

Net Return (NR) Anger avkastningen efter omkostnader. Med andra ord företagens intjäning (brutto) efter att omkostnader har dragits av. NR anger inte om det är resultatet före eller efter skatt så det får man kolla upp.

Ansvarstagande

Vissa fonder specialiserar sig mot att endast investera i tex fossilfria alternativ som ex vindkraft istället för kolkraft. Miljö och klimat kan alltså vara viktigt för en fond, medan sociala förhållanden och villkor kan vara viktiga urvalskriterier för andra fonder. Ofta får man betala lite mer i avgift för sitt goda samvete. 

ESG står för Environmental, Social and Governance och det kan man välja som samvetsinvestering. Då sorterar man bort tex, kärnvapen och tobak, kol, sandolja och annat som inte uppfyller UNGC (united nations global compact) principer.

Socially responsible Index (SRI) etc är ofta ESG eller varianter av ESG.

Sånt här är upp till var och en och jag vill inte lägga mig i politiserade debatter om skuldbeläggning av livsstilar vilket svensk media går igång på. Jag följer inte nyheterna och det är ett underbart beslut som gör mig rikare i ordets alla bemärkelser.

Slutord och sammanfattning

Namnsättningen på index i fondfaktabladen kan verka lite godtycklig men det går ofta att slutleda vad som avses. Våra vanligaste index är World Index med antingen Net Return eller Total Return samt en variation av “hållbara” investeringar associerade till klimat, socialt el dylikt. Vi kollar nästan uteslutande på globala indexfonder på utvecklade- och/eller tillväxtmarknader för medelstora och stora företag och mäts i USD. Varianter förekommer.

— SLUT ARTIKEL — 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nya Artiklar och Inlägg

- Nya inlägg varje vecka -

Gross Index (GI) är att föredra enligt Hernhag

No Comments

Aktieutdelning står för kanske hälften av avkastningen sett över flera års sikt. Ett prisindex exkluderar däremot all utdelning och tar bara med kursrörelserna. Det gör att de vanligaste börsindexen blir missvisande, skriver Marcus Hernhag i veckans placeringskrönika på Privata Affärer.

Läs hela artikeln »

Guide till att välja sin egen Investeringsstrategi​

1 Comment

En investeringsstrategi är ett förhållningssätt med ett antal regler för hur man väljer att placera och förvalta sina pengar. Alla behöver välja sin egen strategi utefter sina egna behov och personlighet. Min ambition är att hjälpa oss att hitta en strategi som gör att vi sover gott om nätterna och ändå får en avkastning som vi kan känna oss nöjda med. En bra strategi är viktig – den är bojen som vi klamrar oss fast vid när havet stormar.

Läs hela artikeln »

Att spara och att leva samtidigt – Om prioriteringar och tips på hur man kan tänka

No Comments

Det är inte nödvändigtvis så att man måste offra en hel livsstil för att spara till framtiden. Ofta har vi allt som vi behöver redan nu men vi gör felaktiga prioriteringar eller inga aktiva prioriteringar alls. Genom att helt skoningslöst döda alla utgifter som inte ger oss mycket värde tillbaka så frigör vi resurser som vi därefter kan fördela för ett rikare liv: investera en del för framtiden och investera en del i nutiden på sådant som gör oss lyckligare.

Läs hela artikeln »

Frihetsräknaren

Uppdaterades senast 2019-12-07. Räknaren uppdateras en gång per kvartal.

 > Vad är detta? Läs mer här!

- Om mig -

Jag heter Joacim Törnqvist och jag skriver om hur vi kan investera våra pengar för att bli ekonomiskt fria.

Jag är Civilingenjör i Teknisk Fysik, Systemingenjör inom svensk privatindustri, pappa till två småttingar och lyckligt gift. 

Sparande och investeringar ska vara enkelt, effektivt och billigt. Det ska inte kräva en massa tid och förkunskaper. Investera på lång sikt och luta dig tillbaka så gör tiden jobbet åt dig. Läs mer om mina drivkrafter, motivation och bakgrund här

2019 startade vi våran egen resa mot ekonomisk frihet. Häng med du också!

Ansvarsbegränsning

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Ingenting som läses på Fritidövertid.se ska ses som rådgivning. Jag skriver endast för att inspirera andra.

Copyright 2019-2020
Alla rättigheter reserverade

Fritidövertid.se